ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ការពិភាក្សា:សាស្ត្រាចារ្យ"

(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ ត្រង់​ពាក្យ​ថា រង​សាស្ត្រាចារ្យ ម៉េច​មិន​...)
 
 
ត្រង់​ពាក្យ​ថា រង​សាស្ត្រាចារ្យ ម៉េច​មិន​ថា សាស្ត្រាចារ្យ​រង វិញ ត្រូវ​តាម​វេយ្យាករណ៍​ខ្មែរ​ជាង?
 
== អត្ថបទ​នេះ​ត្រូវ​ការ​ការ​កែ​តំរូវ ==
 
ដូចជា​ មិន​គួរ​ប្រើ​ពាក្យ ខ្ញុំ​ (សំដៅ​ដល់​អ្នក​សរសេរ) នៅ​ក្នុង​អត្ថបទ​នេះ​ទេ ។ អត្ថបទ​ក្នុង​វីគី មិន​គួរ​ដាក់​ថា សរសេរ​ដោយ​អ្នក​នេះ អ្នក​នោះ​ឡើយ។
គេ​អាច​សរសេរ​អត្ថបទ​មួយដាក់​ថា តាម​ទស្សនៈ​អ្នក​នេះ អ្នក​នោះ បាន(បុគ្គល​នោះ​ជា​បុគ្គល​ល្បី​ឈ្មោះ​ក្នុង​វិស័យ​ទាក់​ទង) ។--[[អ្នកប្រើប្រាស់:លឹម សុវណ្ណវិចិត្រ|លឹម សុវណ្ណវិចិត្រ]] ([[ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:លឹម សុវណ្ណវិចិត្រ|ការពិភាក្សា]]) ម៉ោង១៨:០៤ ថ្ងៃពុធ ទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២ (UTC)
៥៥៣

កំណែប្រែ