ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "បាល់ប៉ូឡូញ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ផូលេនប៊ល​ ឬក៏​​ ខាន់​ទ្រី​បល​ គឺ​ជា​ រូបភាពដែលចែកចាយពាសពេញអីុនធឺណែតគំនូរ និង រូបភាព ដែលចែកចាយពាសពេញអីុនធឺណែត ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើន រឺ a user-generated internet meme។ The meme ចាប់​ផ្តើម​ក្នុង​វិបសាយ​ Krautchan.net ក្នុង​ឆ្នាំ​២០០៩។​ The meme មាន​ទម្រង់​ចេញ​ពី​រូប​កំប្លែង​នៅ​ក្នុង​អន​ឡាញ​ជា​ច្រើន។​ រូប​កំប្លែង​ទាំង​នោះ​តំណាង​ឲ្យ​ប្រទេសនានា​​ ហើយ​និង​ ត្រូវ​បាន​គូរ​ជា​រូប​បាល់។​ បាល់​នេះ​មាន​ទំនាក់​ទំនង​broken English និង​ញ៉ុះ​ញ៉ង់​ national stereotypes ហើយ​និង​ទំនាក់​ទំនង​អន្តរជាតិ។​ គំរូ​នៃ​រូប​ត្លុក​ទាំង​នោះ​គេ​ហៅថា​ ភលេនបល​ ឬក៏​​ ខាន់​ទ្រី​បល។
 
==ជីវប្រវត្តិ==

កំណែប្រែ