ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទង់ជាតិកម្ពុជា"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
No edit summary
No edit summary
{| border="2" align="right" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"
|- bgcolor="#efefef"
! [[Image:Flag of Cambodia.svg|right|thumb|250px|[[Image:FIAV 111111.svg|23px]]]]
 
|}
ទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកមកម្ពុជាមាន ៣ពណ៌<br>
៥៥

កំណែប្រែ