ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "គ្រិស្តសាសនា"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
# '''សុភនិច័្ជចុងបំផុត''': ព្រះយេសូនឹងយាងចុះមកផែនដីជាលើកទីពីរ នៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយប្អស់របស់ពិភពលោក គឺទ្រង់យាងមកពី​ឋានសួគ៏នៅលើកនេះគឺទ្រង់សោយរាជ្យនៅផែដីទាំងមូល ហើយទ្រង់និងវិនិច្ឆ័យពិភពលោកទាំងមូល ដោយយុតិធរ គ្រានោះទ្រង់និងនាំមកសន្តិភាពសំរាប់ពិភពលោកទាំងមូល អស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់(ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ)ជាព្រះអម្ចាស់ ហើយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួន នោះនិងបានទទួលនូវជីវិតអស់កល្បជានិច្ចនៅឯឋានសួគ៏ជាមួយនិងទ្រង់។
==តើ​សាសនា​នេះ​បង្រៀន​ឲ្យ​ធ្វើ​អ្វី ?==
==តើ​អ្វី​ជា​ស្ថាន​កណ្តាល, ស្ថាន​សួគ៌ និង ស្ថាន​នរក​ នៃ​សាសនា​នេះ ?==
==អ្នក​ណា​ចាំ​ទទួល​រង​កំហុស​ជំនួស​ព្រះ​​​អាទិទេព​ របស់​ពួក​គេ ?==
==មាន​មនុស្ស​ប៉ុន្មាន​នាក់​ជឿ​តាម​សាសនា​នេះ ?==
==ចំណុច​ល្អ​ និង ចំណុច​មិន​ល្អ​នៃ​សាសនា​នេះ ?==
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក