ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:Elementbox isotopes decay"

រ៉ូបូ ដកចេញ: zh (strong connection between (2) km:ទំព័រគំរូ:Elementbox isotopes decay and zh:Template:Infobox element/isotopes decay),en (strong connection between (2) [[km:ទំព័រគំរូ:Eleme...
(រ៉ូបូ ដកចេញ: zh (strong connection between (2) km:ទំព័រគំរូ:Elementbox isotopes decay and zh:Template:Infobox element/isotopes decay),en (strong connection between (2) [[km:ទំព័រគំរូ:Eleme...)
 
| {{{de}}}
| <sup>{{{pn}}}</sup>{{{ps}}}<noinclude>[[Category:Elementbox templates]]
[[en:Template:Elementbox isotopes decay]]
[[zh:Template:Elementbox isotopes decay]]
</noinclude>
៧៨២៧

កំណែប្រែ