ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ជនជាតិចាម"

រ៉ូបូ ដកចេញ: de (strong connection between (2) km:ជនជាតិចាម and de:Champa),ms (strong connection between (2) km:ជនជាតិចាម and ms:Campa),bn (strong connection between (2) [[km:ជ...
(រ៉ូបូ ដកចេញ: de (strong connection between (2) km:ជនជាតិចាម and de:Champa),ms (strong connection between (2) km:ជនជាតិចាម and ms:Campa),bn (strong connection between (2) [[km:ជ...)
 
[[en:Champa]]
[[bn:চম্পা]]
[[da:Champa]]
[[de:Cham (Volk)]]
[[es:Champa]]
[[fr:Royaume de Champā]]
[[he:צ'אמפה]]
[[lt:Čampa]]
[[ms:Champa]]
[[nl:Koninkrijk Champa]]
[[new:चम्पा राज्य]]
[[no:Champa]]
[[pl:Czampa]]
[[ru:Чампа]]
[[sa:चम्पा]]
[[fi:Champa]]
៧៨២៧

កំណែប្រែ