ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "Boeing 737"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
 
[[ឯកសារ:Lion Air Boeing 737-900ER Spijkers-1.jpg|300px|រូបភាពតូច]]
'''ក្រុមហ៊ុន Boeing 737''' គឺជា ម៉ាស៊ីន ភ្លោះ តូចចង្អៀត រាងកាយ - យន្តហោះប្រតិកម្ម អាកាសចរណ៍មួយ ខ្លី ទៅ មធ្យម ។ បានបង្កើត ពីដំបូង ដូចជា ការចំណាយ ទាប យន្តហោះ ពីរ ម៉ាស៊ីន មួយ ខ្លី មកពី ក្រុមហ៊ុន Boeing 707 និង 727 របស់ , 737 បានបង្កើត ទៅជា ក្រុមគ្រួសារនៃ ម៉ូដែល ដឹកអ្នកដំណើរ ប្រាំបួន ជាមួយនឹងសមត្ថភាព 85 ទៅ 215 អ្នកដំណើរ មួយ។ 737 គឺ យន្តហោះ តូចចង្អៀត រាងកាយ តែ ក្រុមហ៊ុន Boeing នៅក្នុង ផលិតកម្ម ជាមួយនឹង -600 នេះ -700 , -800 និង - 900ER កំណែ ដែលកំពុងត្រូវបាន សាងសង់ឡើង បច្ចុប្បន្ន។ កំណែ ឡើងវិញ វិស្វកម្មនិង ត្រូវ បានរចនាឡើង នោះ 737 ចំនួនធំបំផុតនោះ ត្រូវបានកំណត់ទៅ ជាសកម្មភាពនៅ ឆ្នាំ 2017 ។
 
នឹកគិតអំពីការ ដំបូងក្នុង ឆ្នាំ 1964 ដែលជា ដំបូង 737-100 ជិះយន្ដហោះ ក្នុងឆ្នាំ 1967 និងបានចូល បម្រើដែល ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ នៅក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 1968 ។<ref name=fg6000>Kingsley-Jones, Max. [http://www.flightglobal.com/articles/2009/04/22/325472/pictures-6000-and-counting-for-boeings-popular-little-twinjet.html "6,000 and counting for Boeing’s popular little twinjet."] ''Flight International'', Reed Business Information, April 22, 2009. Retrieved: April 22, 2009.</ref><ref name=airliners.net737>[http://www.airliners.net/aircraft-data/stats.main?id=91 "The Boeing 737-100/200."] ''Airliners.net'', Demand Media, Inc. Retrieved: April 22, 2009.</ref> បន្ទាប់ lengthened 737-200 បានចូល បម្រើក្នុង ខែមេសា ឆ្នាំ 1968 ។ នៅក្នុង ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1980 ក្រុមហ៊ុន Boeing បានចាប់ផ្តើម -300 នេះ -400 , -500 និង ម៉ូដែល , សំដៅ ជាបន្តបន្ទាប់ ទៅជា យន្តហោះ Boeing 737 ស៊េរី បុរាណ ។ ការ 737 បុរាណ បានបន្ថែមទៀតថា សមត្ថភាពនិងការ ដាក់បញ្ចូល CFM56 turbofan ម៉ាស៊ីន រួមជាមួយ ការកែលម្អ ស្លាប ។ នៅក្នុង ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1990 យន្តហោះ Boeing 737 ដែលបាន ណែនាំ ជំនាន់ ក្រោយ ជាមួយនឹង ការផ្លាស់ប្តូរ ជាច្រើន រួមមាន ស្លាប ឡើងវិញ បានរចនាឡើង , ធ្វើឱ្យប្រសើរ កាប៊ីនយន្ដហោះ បន្ទប់ សាកល្បង និង ផ្ទៃខាងក្នុង ថ្មី។ ការ 737 បន្ទាប់ ជំនាន់ មាន បួន -600 , -700 , -800 និង - 900ER ម៉ូដែល ចាប់ពី 102 ម៉ែត្រ ( 31.09 ម៉ែត្រ ) ទៅ 138 ម៉ែត្រ ( 42.06 ម៉ែត្រ) នៅក្នុងប្រវែង។ កំណែ ក្រុមហ៊ុន Boeing ពាណិជ្ជកម្ម ហោះ នៃ 737 ត្រូវបានផលិត ជំនាន់ ក្រោយ ផងដែរ។
១៨៦

កំណែប្រែ