ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិគីភីឌា:សុំធ្វើជាអភិបាល"

:==== (+) គាំទ្រ ====
:#--[[អ្នកប្រើប្រាស់:Nisetpdajsankha|និស្សិតផ្ដាច់សង្ខារ]] ([[អ្នកប្រើប្រាស់:Nisetpdajsankha|Nisetpdajsankha]] ម៉ោង១៤:៣៤ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ (UTC))
 
=== វីរៈ ===
ខ្ញុំ​វីរៈ អាច​ជួយ​​កែ​សំរួល​អត្ថបទ​​​ទាក់​ទង​នឹង​វិស្វកម្ម​មេកានិច និង អាច​គ្រប់​គ្រង​ប្រព័ន្ធដំនើរ​ការ​របស់ MediaWiki បាន។ សូម​ជួយ​កែ [http://km.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Common.css common.css] បន្ថែម p, ul {line-height:2em;} និង print stylesheet ឬ ​ផ្ដល់​​សិទ្ធិ​អ្ន​កគ្រប់​គ្រង​ដល់​ខ្ញុំ ដើម្បី​បំពេញ​ការ​ងារ​នេះ។
''តើ​យើង​គួរ​លុប​ផ្នែក​ខាង​លើ​ចោល​បាន​ដែរ​​ឬ​ទេ ប្រសិន​បើ​លោក​សំនាង​ត្រូវ​បាន​សំរេច​ផ្ដល់​សិទ្ធិ​ឱយ​ហើយ?''
--[[អ្នកប្រើប្រាស់:Vireax|វីរៈ]] ម៉ោង១៥:៥៦ ថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១០ (UTC)
 
:==== (+) គាំទ្រ ====
:# --[[អ្នកប្រើប្រាស់:វ័ណថារិទ្ធ|វ័ណថារិទ្ធ]] ម៉ោង១៥:៣១ ថ្ងៃពុធ ទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ (UTC)
:# --[[អ្នកប្រើប្រាស់:Sovichet|ទេព សុវិចិត្រ]] ម៉ោង១៤:៤៥
:# --[[អ្នកប្រើប្រាស់:គ្រឹះស្នា|គ្រឹះស្នា]] ម៉ោង០៤:១៦ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)
:#--[[អ្នកប្រើប្រាស់:Nisetpdajsankha|និស្សិតផ្ដាច់សង្ខារ]] ([[អ្នកប្រើប្រាស់:Nisetpdajsankha|Nisetpdajsankha]] ម៉ោង១៤:៣៤ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ (UTC))
:
:==== ( ) មតិផ្សេងៗ ====
:* សូមអរគុណ។ យើងបានកែសម្រួលនូវ កំពស់គំលាតពីបន្ទាត់មួយទៅបន្ទាត់មួយទៀត រួចរាល់ហើយ! --[[អ្នកប្រើប្រាស់:វ័ណថារិទ្ធ|វ័ណថារិទ្ធ]] ម៉ោង១៥:២១ ថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)
 
===ChhonLONG===
៧០

កំណែប្រែ