ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:សបា្ដហ៍"

Removing all content from page
(New page: <br clear=all> <center> {| id="toc" align="center" |- | style="background:#ccccff" align="center" | '''សបា្ដហ៏''' |- | align="center" style="font-size: 90%;" |[[ថៃ្...)
 
(Removing all content from page)
<br clear=all>
<center>
{| id="toc" align="center"
|-
| style="background:#ccccff" align="center" | '''[[សបា្ដហ៏]]'''
|-
| align="center" style="font-size: 90%;" |[[ថៃ្ង អាទិត្យ]] - [[ថ្ងៃ ច័ន្ទ]] - [[ថ្ងៃ អង្គារ]] - [[ថ្ងៃ ពុធ]] - [[ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍]] - [[ថ្ងៃ សុក្រ]] - [[ថ្ងៃ សៅរ៏]]
|-
| align="center" style="font-size: 90%;" |
|-
|}
</center>
<noinclude>
[[Category:វិគីភីឌា:Template|{{PAGENAME}}]]
</noinclude>
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក