ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "កោះរ៉ុង"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
No edit summary
No edit summary
| elevation m =
| highest mount = 316 meters<!--name-->
| country = Cambodiaកម្ពុជា
| country admin divisions title = Provinceខេត្ត
| country admin divisions = [[Koh Kong Provinceខេត្តកោះកុង|Koh Kongកោះកុង]]
| country admin divisions title 1 = Districtស្រុក
| country admin divisions 1 = [[Botum Sakorស្រុកបុទមសាគរ|បុទមសាគរ]]
| population = 1,100 estimated
| ethnic groups = [[Khmer peopleជនជាតិខ្មែរ|Khmerខ្មែរ]]
}}
 
 
 
==ឯកសារយោង==
==References==
{{Reflist}}
 
==តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ==
==External links==
* [http://monkeyisland-kohrong.com Monkey Island]
* [http://www.cambodia-tourism.org/where-to-go/sihanouk-ville/see-do/koh-rong-island Koh Rong - Cambodia Tourism]
 
[[Category:ភូមិសាស្ត្រនៃខេត្តកោះកុង]]
[[Category:Islands of the Gulf of Thailand]]
[[Category:កោះនៅកម្ពុជា]]