ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិគីភីឌា:សុំធ្វើជាអភិបាល"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(stop Hun Sen from his position)
សូមធ្វើតាមគំរូខាងក្រោម៖ សូមអរគុណ។
===អ្នកប្រើប្រាស់ [សំ ប្រុស]===
សំប្រុស ភេទប្រុស កើតនៅថ្ងៃទី​ 25​ ឧសភា ១៩៨២ ស្រុកកំនើត ភូមិទ្រៀល ឃុំទ្រៀល ស្រុកបារាណ៏ ខេត្តកំពង់់ធំ ប្រទេស កម្ពុជា។​អាសយ័ដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន ផ្ទះលេខ ៩៥សេ ផ្លូវ ២៣១ សង្កាត់ផ្សាដើមគរ ខណ្ឌ័ ទួលគកទួលគោក រាជធានី ភ្នំពេញ។មានម្តាយឈ្មោះ សំ គឹមហ៊ុន(ស្រុកកំនើត ភូមិ តាមល ឃុំ ខ្ញូង ស្រុក កោះសុទិន ខេត្តកំពង់ចាម ) ឳពុក ឈ្មោះ លីវ លី (កន្លែងកំណើតដូច សំ ប្រុស ដែរ)ស្លាប់ នៅ អូរស្វាយ ក្រោយពីបែក ខ្មែរក្រហម ត្រូវរាបមង្គលការនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី 18 ខែ ធ្នូ ២០១០ ជាមួយ កញ្ញានិស្សិតពេទ្យ ផ្នែក វិជ្ជបណ្ឌិត នៅសាកលវិទ្យាលយ័អន្តរជាតិ ក្នុងក្រុងភ្នំពេញ។ បានប្រសូត្រកូនស្រីម្នាក់ ឈ្មោះថា លី អាលីហ្សា ក្នុងថ្ងែអង្គារទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២​ត្រូវនឹងថ្ងើទី ១០រោចខែពិសាខ ពស ២៥៥៦​វាលាម៉ោង ២៣.៤៦ ក្រុងភ្នំពេញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សំ​ ប្រុស សព្វថ្ងៃគឺជាវិស្វករបំរើការងារក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយខាងទូរគមនាគមន៏ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺ អ៊ឹមហ្វូន អ៊ឹលភីធី. សំ ប្រុស ភេទប្រុស កើតនៅថ្ងៃទី​ 25​ ឧសភា ១៩៨២ ស្រុកកំនើត ភូមិទ្រៀល ឃុំទ្រៀល ស្រុកបារាណ៏ ខេត្តកំពង់់ធំ ប្រទេស កម្ពុជា។​អាសយ័ដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន ផ្ទះលេខ ៩៥សេ ផ្លូវ ២៣១ សង្កាត់ផ្សាដើមគរ ខណ្ឌ័ ទួលគក រាជធានី ភ្នំពេញ។មានម្តាយ ឈ្មោះ សំ គឹមហ៊ុន(ស្រុកកំនើត ភូមិ តាមល ឃុំ ខ្ញូង ស្រុក កោះសុទិន ខេត្តកំពង់ចាម ) ឳពុក ឈ្មោះ លីវ លី (កន្លែងកំណើតដូច សំ ប្រុស ដែរ)ស្លាប់ នៅ អូរស្វាយ ក្រោយពីបែក ខ្មែរក្រហម។
==== (+) គាំទ្រ ====
# អ្នកគាំទ្រទី១ - [មតិយោបល់ និងមូលហេតុ]
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក