ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Albeiror24"

Hello
--[[អ្នកប្រើប្រាស់:ហន គ្រឹស្នា|ហន គ្រឹស្នា]] ([[ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:ហន គ្រឹស្នា|ការពិភាក្សា]]) ម៉ោង០៨:៥៦ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ (UTC)
 
== {{int:right-upload}}, [[commons:Special:MyLanguage/Commons:Upload Wizard|{{int:uploadwizard}}]]? ==
 
[[Image:Commons-logo.svg|right|100px|alt=Wikimedia Commons logo]]
Hello! Sorry for writing in English. As you're an administrator here, please check the message I left on [[MediaWiki talk:Licenses]] and the village pump. Thanks, [[m:User:Nemo_bis|Nemo]] ម៉ោង១៩:២២ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ (UTC)
<!-- Message sent by User:Nemo bis@metawiki using the list at http://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User_talk:Nemo_bis/Unused_local_uploads&oldid=9923284 -->
១២០០

កំណែប្រែ