ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ភាសាបារាំង"

Reverted 1 edit by 194.80.129.193 (talk): Vandalism. (TW)
(Reverted 1 edit by 194.80.129.193 (talk): Vandalism. (TW))
លាននាក់នៅជុំ​វិញពិភពលោក ។
មនុស្សប្រមាណជា ១៩០ លាននាក់យកភាសាបារាំងជាភាសាទីពីរ ហើយលើសពីនេះទៅទៀត មនុស្សជាង ២០០
លាននាក់បានរៀនភាសានេះជាភាសាបរទេសទៀតផង ។ សព្វថ្ងៃប្រទេសជាច្រើនដែល​និយាយបារាំងមាន ៥៦ ប្រទេស
លាននាក់បានរៀនភាសានេះ
និងអាណាចក្រជាច្រើនទៀត។ អ្នកនិយាយភាសាបារាំងភាគច្រើន ជាជនជាតិដើមរស់នៅក្នុង[[ប្រទេសបារាំង]]។កន្លែងសំរាកដែលជាកន្លែងសំខាន់នោះគឺនៅក្នុង
poo
 
[[ប្រទេសកាណាដា]] ។ជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុង ខ្យូបេខ "[[Quebec]]" ។ មានតំបន់តូចៗ នៅក្នុងទីក្រុង [[New Brunswick]] ហើងនិង [[Maine]] នៃ[[ប្រទេសកាណាដា]]
រួមបញ្ចូលមានដូចជា៖ ប្រទេសបេលចៀម ([[Belgium]]) ប្រទេសស្វីតសឺលែន ([[Switzerland]]) ប្រទេសម៉ូណាកូ ([[Monaco]]) ប្រទេសលូសេមប៊ើគ ([[Luxembourg]]) ។

កំណែប្រែ