ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ហឝ៌វម៌្មទី៤"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
រជ្ជកាលរបស់ទ្រង់ច្របូកច្របល់ដោយសារការរំជើបរំជួលផ្ទៃក្នុងដែលនៅទីបញ្ចប់ទ្រង់មិនអាចច្បាំងបញ្ចប់សង្គ្រាមបាន។ ដូច្នេះ ហឝ៌វម៌្មទី៤ ទ្រង់ជាក្សត្រចុងក្រោយនៃសន្តតិវង្សរបស់ទ្រង់។ ស្ដេចស្នងរាជ្យបន្តពីទ្រង់គឺ [[ជយវម៌្មទី៧]] ជាក្សត្រជ្រែករាជ្យមកពីតំបន់[[ប្រាសាទវិមាយ|វិមាយ]] នៅ[[ខ្ពង់រាបគោរាជ]] នៅក្នុងប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្ន។<ref>[[#Higham2003|Higham, 2003]], pp.107 ff</ref> ប្រហែលជាហឝ៌វម៌្មទ្រង់មិនទាន់បានសុគតនៅឡើយទេក្នុងឆ្នាំ ១០៨០ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញទ្រង់បានបោះបង់[[អង្គរ]]ចោលទៅវិញទេ និង បានភៀសព្រះកាយទៅខាងត្បូងវិញ ដែលជាកន្លែងពួកអ្នកដង្ហែតាមទ្រង់បានបន្តការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង[[ជយវម៌្មទី៧]]{{Citation needed|date=ខែសីហា ២០០៩}}។
 
ទ្រង់មានព្រះនាងក្នុងផ្ទាំងសិលាចារឹកទ្រង់មានព្រះនាមក្នុងផ្ទាំងសិលាចារឹក K.៩០៨ នៅ[[ប្រាសាទព្រះខ័ន]] ជាបុព្វការីជនខាងមាតារបស់ព្រះបាទ[[ជយវម៌្មទី៨]] ហាក់បីដូចជាជំលោះយូរយារបានកើតឡើងដោយសារបញ្ហានេះ។ហាក់បីដូចជាជំលោះយូរយារបានកើតឡើងដោយសារបញ្ហាដណ្ដើមរាជ្យនេះ។<ref>{{cite web|first=Sunday|last=John|author2=et al.|title=Preah Khan Conservation Project - Report VII Appendix A|url=http://www.wmf.org/sites/default/files/wmf_publication/Preah_Khan_Conservation_Project_Report_VII_Appendix_A.pdf|publisher=World Monuments Fund|location=New York, USA|pages=27–28|format=PDF|date=April 11, 1997|accessdate=2009-08-17}}</ref>
 
==កំណត់ជើងក្រោម==
២៨៦៧០

កំណែប្រែ