ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ហឝ៌វម៌្មទី៤"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
 
វ្រះបាទ'''ហឝ៌វម៌្មទី៤''' រជ្ជកាល (គ.ស ១០៦៦-១០៨០) ព្រះនាមពេលសោយរាជ្យ '''ធូលីវ្រះបាទ ធូលីជេងវ្រះកម្រតេង អញឝ្រីហឝ៌វម្ម៌ទេវ'''។
ព្រះអង្គជារាជបុត្រព្រះបាទ[[សូរ្យវម៌្មទី១|សូយ៌្យវម៌្មទី១]]។ ព្រាហ្មណ៍បុរោហិត [[យោគិឝ្វរបណ្ឌិត]] ឯកសារលោក[[ត្រឹង ងា|ត្រឹង-ងា]] ថារាជបុរោហិតព្រាហ្មណ៍ [[ទិវាករបណ្ឌិត]]។ ទ្រង់មានព្រះបរមមរណនាមថា '''វ្រះបាទសទាឝិវបទ'''។ ព្រះបាទន្ឫបតេន្ទ្រវម៌្មទី២ មានជាប់សាច់ញាតិជាមួយ ឬអាចជាព្រះអនុជព្រះបាទ[[ឧទយាទិត្យវម៌្មទី២]] និងហឝ៌វម៌្មទី៤។ ទ្រង់បានសោយរាជបន្តពីព្រះជេដ្ឋាព្រះអង្គ [[ឧទយាទិត្យវម៌្មទី២]] ហើយរាជធានីរបស់ទ្រង់ក៏អាចហៅថា ''យឝោធរបុរទីពីរ'' ក៏បានដែលមានមណ្ឌលនៅចំកណ្ដាលជា[[ប្រាសាទបាពួន]] សាងឡើងដោយព្រះភាតារបស់ទ្រង់ និង[[បារាយណ៍ខាងលិច]]ជា[[ស្ថាបត្យកម្មខ្មែរ#ស្រះ និង បារាយណ៍|បារាយណ៍]]ធំ។
 
រជ្ជកាលរបស់ទ្រង់ច្របូកច្របល់ដោយសារការរំជើបរំជួលផ្ទៃក្នុងដែលនៅទីបញ្ចប់ទ្រង់មិនអាចច្បាំងបញ្ចប់សង្គ្រាមបាន។ ដូច្នេះ ហឝ៌វម៌្មទី៤ ទ្រង់ជាក្សត្រចុងក្រោយនៃសន្តតិវង្សរបស់ទ្រង់។ ស្ដេចស្នងរាជ្យបន្តពីទ្រង់គឺ [[ជយវម៌្មទី៧]] ជាក្សត្រជ្រែករាជ្យមកពីតំបន់[[ប្រាសាទវិមាយ|វិមាយ]] នៅ[[ខ្ពង់រាបគោរាជ]] នៅក្នុងប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្ន។<ref>[[#Higham2003|Higham, 2003]], pp.107 ff</ref> ប្រហែលជាហឝ៌វម៌្មទ្រង់មិនទាន់បានសុគតនៅឡើយទេក្នុងឆ្នាំ ១០៨០ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញទ្រង់បានបោះបង់[[អង្គរ]]ចោលទៅវិញទេ និង បានភៀសព្រះកាយទៅខាងត្បូងវិញ ដែលជាកន្លែងពួកអ្នកដង្ហែតាមទ្រង់បានបន្តការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង[[ជយវម៌្មទី៧]]{{Citation needed|date=ខែសីហា ២០០៩}}។
២៨៦៧០

កំណែប្រែ