ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "បង់ក្លាដែស្ស"

បានត្រឡប់កំណែប្រែដោយ92.12.203.53 (Talk) ទៅកំណែប្រែចុងក្រោយដោយ [[User:វ័ណថារិទ្ធ|វ...
(បានត្រឡប់កំណែប្រែដោយ92.12.203.53 (Talk) ទៅកំណែប្រែចុងក្រោយដោយ [[User:វ័ណថារិទ្ធ|វ...)
{{cite web |url=http://www.banbeis.gov.bd/bd_pro.htm |publisher=Bangladesh Bureau of Statistics |title=Population Census 2001, Preliminary Report |date=2001-08}}
}}
 
{| class="infobox borderless"
|+ National symbols of Bangla-Desh (Official)
|-
! '''State animal'''
|
| [[Image:Panthera tigris.jpg|50px]]
|-
! '''State bird'''
|
| [[Image:Oriental Magpie Robin (Copsychus saularis)- Male calling in the rain at Kolkata I IMG 3746.jpg|50px]]
|-
! '''State tree'''
|
| [[Image:Mango blossoms.jpg|50px]]
|-
! '''State flower'''
|
| [[Image:Nymphaea pubescens (9149867657).jpg|50px]]
|-
! '''State aquatic marine mammal'''
|
| [[Image:PlatanistaHardwicke.jpg|50px]]
|-
! '''State reptile'''
|
| [[Image:Gavial-du-gange.jpg|50px]]
|-
! '''State fruit'''
|
| [[Image:(Artocarpus heterophyllus) Jack fruits on Simhachalam Hills 01.jpg|50px]]
|-
! '''State fish'''
|
| [[Image:Ilish.JPG|50px]]
|-
! '''State mosque'''
|
| [[Image:Baitul Mukarram (Arabic, بيت المكرّم; Bengali, বায়তুল মুকাররম; The Holy House).jpg|50px]]
|-
! '''State temple'''
|
| [[Image:Hindu Temple in Dhaka.jpg|50px]]
|-
! '''State river'''
|
| [[Image:Boat on Jamuna River.jpg|50px]]
|-
! '''State mountain'''
|
| [[Image:Keokradong.jpg|50px]]
|-
|}
 
== ឯកសារយោង ==

កំណែប្រែ