ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សង្គ្រាមលោកលើកទីមួយ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
 
សង្គ្រាមលោកលើកទីមួយគឺជាសង្គ្រាមដំបូងដែលជាកន្លែងរបស់រថពាសដែកនិងយន្តហោះចំបាំង និងនាវាមុជទឹកឫក៏កប៉ាលមុជទឹក ដែលប្រើជាអាវុទ្ធសាមញ្ញ។
 
[[ឯកសារ:WW1 TitlePicture For Wikipedia Article.jpg|200px|right]]
 
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:សង្គ្រាមលោក]]
១៤១

កំណែប្រែ