ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ប្រទេសន័រវេ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
[[ឯកសារ:Flag of Norway.svg|right|thumb|200px|]]
[[ឯកសារ:EUR location NOR.PNG|right|thumb|400px|]]
 
'''ប្រទេសន័រវេ''' គឺ វាជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅ ក្នុង [[អឺរ៉ុប]]
 
{{ខ្លីមិនពេញលេញ}}
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:អឺរ៉ុប]]
១៤១

កំណែប្រែ