ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ប្រទេសន័រវេ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
[[ឯកសារ:Flag of Norway.svg|right|thumb|200px|ទង់​ជាតិប្រទេសន័រវេ]]
[[ឯកសារ:EUR location NOR.PNG|right|thumb|400px|ផែនទីប្រទេសន័រវេ]]
'''ប្រទេសន័រវេ''' គឺ វាជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅ ក្នុង [[អឺរ៉ុប]]
 
១៤១

កំណែប្រែ