ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ចចជី"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
'''ហ្សកហ្ស៊ី''' ([[ភាសាហ្សកហ្ស៊ី]]:საქართველო Sakartvelo) គឺ វាជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅ ក្នុង កើត នៅ[[អឺរ៉ុប]].
[[File:Flag of Georgia.svg|thumb|200px|ទង់​ជាតិ]]
[[File:Georgia (orthographic projection with inset).svg|thumb|350px|ផែនទី]]
១៤១

កំណែប្រែ