ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ហុងគ្រី"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
[[File:Flag of Hungary.svg|thumb|200px|ទង់​ជាតិហុងគ្រី]]
[[File:Hungary in European Union.svg|thumb|350px|ផែនទីហុងគ្រី]]
'''ហុងគ្រី''' ([[ភាសាហុងគ្រី]]:Magyarország) គឺ វាជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅ ក្នុង កណ្តាល [[អឺរ៉ុប]].
 
{{ខ្លីមិនពេញលេញ}}
១៤១

កំណែប្រែ