ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "រ៉ូម៉ានី"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
[[File:Flag of Romania.svg|thumb|200px|ទង់​ជាតិរ៉ូម៉ានី]]
[[File:Romania in European Union.svg|thumb|300px|ផែនទីរ៉ូម៉ានី]]
'''រ៉ូម៉ានី'''([[ភាសារ៉ូម៉ានី]]:România) គឺ វាជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅ ក្នុង [[អឺរ៉ុប]]
 
{{ខ្លីមិនពេញលេញ}}
១៤១

កំណែប្រែ