ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ស្វីស"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
[[File:Flag of Switzerland (Pantone).svg|thumb|200px|ទង់​ជាតិស្វីស]]
[[File:Switzerland in Europe.svg|thumb|300px|ផែនទី]]
'''ស្វីស''' ([[ឡាទីន]]:Confoederatio Helvetica, [[ភាសាអាល្លឺម៉ង់]]:Schweiz, [[ភាសាអ៊ីតាលី]]:Svizzera, [[ភាសាបារាំង]]:Suisse): គឺ វាជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅ ក្នុង កណ្តាល [[អឺរ៉ុប]].
 
{{ខ្លីមិនពេញលេញ}}
១៤១

កំណែប្រែ