ណូនតុលា

បានចូលរួមនៅ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
[[image:Animated-Flag-Cambodia.gif|thumb|ទង់ជាតិកម្ពុជា]]
 
 
[[ឯកសារ:កំពង់ស្ពឺ.jpg|រូបភាពតូច|ស្តាំ]]
{| width="30%" align="left"
 
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ​ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​ថា​ជា​ខេត្ត​ដែល​សំបូរ​ដោយដើម​ត្នោត​ច្រើន​ជាង​គេ។
 
[[ឯកសារ:សំណាងល្អ.gif|រូបភាពតូច]]
 
 
៧៧

កំណែប្រែ