ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ប្រវត្តិអ៊ិនធឺណែត"

wikidata interwiki
(រ៉ូបូ ដកចេញ: zh,pl,fr,he,es,ta,ms,lv,it,sw,id,de,bn,ar,nl,sv,hi,pt,ru,kn,th,ca,cs,fa,te,kk (strongly connected to km:ប្រវត្តិអ៊ីនធើណេត))
(wikidata interwiki)
ការតម្លើងតម្លៃនៃទិន្ន័យ[……….] ឬក៏ជាងនេះ[[អ៊ិនធឺណែត]]បន្តការរីកដុះដាលដែលបានជម្រុញដោយតម្លៃដ៏ធំជាអចិន្ត្រៃនៃពត៏មាននៃការប្រើប្រាស់[[អ៊ិនធឺណែត]]
និង ចំណេះដឹង ពានិជ្ជកម្ម ការកំសាន្តនិងបណ្តាញសង្គម។
 
[[tr:İnternetin tarihsel gelişimi]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ប្រវត្តិសាស្ត្រ]]​ [[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:អ៊ិនធឺណែត]]
៧៤២

កំណែប្រែ