ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "មហាត្មះគន្ធី"

((GR) File renamed: File:Young Gandhi.jpgFile:Mahatma Gandhi, age 7.jpg this is not Indira Gandhi at any age)
 
​​​​​ ក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយរបស់គាត់ គឺគាត់មិនសប្បាយចិត្តចំពោះការបែងចែកប្រទេសឥណ្ឌា និងគាត់បានបញ្ឍប់ការកាប់សំលាប់រវាងសាសនាម៉ូស្លីមជាមួយសាសនាឥណ្ឌូនៅព្រំប្រទល់នៃប្រទេសឥណ្ឌា និងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន។ គាត់ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅថ្ងៃទី'''៣០ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៤៨''' អ្នកជាតិនិយមឥណ្ឌូ ដោយពួកគេគិតថា គាត់លំអៀងទៅខាងសាសនាម៉ូស្លីមក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា។ ថ្ងៃទី៣០ ខែមករាគឺជាថ្ងៃ'''បុណ្យនៃសេចក្ដីទុក្ខ'''ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា('''Martyrs' Day''')។ គេបានដាក់ឈ្មោះអោយគាត់ថា '''មហត្មះ''' មានន័យថា '''ព្រលឹងដ៏អស្ចារ្យ''' នៅក្នុងឆ្នាំ១៩១៤។ គាត់ក៏ត្រូវបានគេហៅថា '''បាពូ''' មានន័យថា '''ឪពុក'''។ គាត់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា '''បិតានៃសន្ដិភាព''' ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា ហើយថ្ងៃកំណើត-ថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ជាថ្ងៃបុណ្យរំលឹករបស់លោក '''គន្ធី ចាយ៉ាន់ធី''' , '''បុណ្យជាតិ''' និងជាថ្ងៃ'''បុណ្យទិវាគ្មានអំពើហិង្សា'''លើពិភពលោក។
===ជីវប្រវត្តិ===
[[Image:MahatmaMohandas K Gandhi, age 7.jpg|thumb|right|300px|គន្ធីស្គាល់រូបថតដំបូងបំផុតនៅ
ពេលគាត់មានអាយុ៧ឆ្នាំ]]

កំណែប្រែ