ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ភ្នំគូលែន"

This site was added to the [[UNESCO]] [[World Heritage]] Tentative List on September 1, 1992 in the Cultural category.<ref>[http://whc.unesco.org/en/tentativelists/63/ Site des Kulen - UNESCO World Heritage Centre]</ref>
 
==ពិពណ៌នា==
==Description==
[[File:Cascade de la rivière sacrée (Phnom Kulen) (6825025205).jpg|200px|left|thumb|Waterfall at Phnom Kulen.]]
ភ្នំគូលែន​មាន​ទីតាំង​ស្ថិត​នៅ​ប៉ែក​ខាងជើង​[[ប្រាសាទ​អង្គរវត្ត]]​ចម្ងាយ ៣០ គ.ម ។ ឈ្មោះ​របស់​វា​មាន​ន័យ​ថា "ភ្នំ​នៃ​[[ផ្លែគូលែន]]" ។
The Phnom Kulen mountain range is located 30&nbsp;km northwards from [[Angkor Wat]]. Its name means "mountain of the [[lychee]]s".<ref name=rooney>[[#Rooney2005|Rooney, 2005]], pp.264-265</ref> There is a sacred hilltop site on top of the range.
ភ្នំ​គូលែន​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​ភ្នំ​នៃ​ទីសក្ការៈបូជា​មួយ​នៃ​[[ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា]] - ជា​ទី​កន្លែង​សាសានា​មួយ​សំរាប់​បព្វជិត​សាសនា​ហិណ្ឌូ និង​ពុទ្ធសាសនា ដើម្បី​ធ្វើ​ធម្មយាត្រា ។
 
It also has a major symbolic importance for Cambodians as the birthplace of the ancientវា​ក៏​ជា​និមិត្តរូប​ដ៏​សំខាន់​មួយ​របស់​ប្រជាជន​កម្ពុជា ដែល​តំណាង​ឲ្យ​កំណ​កំណើត​នៃ[[Khmer Empireអាណាចក្រខ្មែរ]], for it was at Phnom Kulen that King [[Jayavarma II]] proclaimed independence from Java in 804 CE. Jayavarman II initiated the cult of the king, a linga cult, in what is dated as 804 CE and declaring his independence from Java of whom the Khmer had been a vassalage state (whether this is actually "Java" or "Lava" (a Lao kingdom) is debated, as well as the legend that he was earlier held as a ransom of the kingdom in Java. See Higham's The Civilization of Angkor for more information about the debate).<ref name=Higham>{{cite book|last=Higham|first=Charles|title=Civilizations of Angkor|year=2002|publisher=University of California Press|isbn=0-520-23442-1}}</ref> During the Angkorian era the relief was known as ''[[Mahendraparvata]]'' (the mountain of Great [[Indra]]).<ref>[[#Higham2001|Higham, 2001]]: pp.54-59</ref>
Phnom Kulen is considered a [[Sacred mountains|holy mountain]] in Cambodia, of special religious significance to [[Hindu]]s and [[Buddhist]]s who come to the mountain in pilgrimage.
 
It also has a major symbolic importance for Cambodians as the birthplace of the ancient [[Khmer Empire]], for it was at Phnom Kulen that King [[Jayavarma II]] proclaimed independence from Java in 804 CE. Jayavarman II initiated the cult of the king, a linga cult, in what is dated as 804 CE and declaring his independence from Java of whom the Khmer had been a vassalage state (whether this is actually "Java" or "Lava" (a Lao kingdom) is debated, as well as the legend that he was earlier held as a ransom of the kingdom in Java. See Higham's The Civilization of Angkor for more information about the debate).<ref name=Higham>{{cite book|last=Higham|first=Charles|title=Civilizations of Angkor|year=2002|publisher=University of California Press|isbn=0-520-23442-1}}</ref> During the Angkorian era the relief was known as ''[[Mahendraparvata]]'' (the mountain of Great [[Indra]]).<ref>[[#Higham2001|Higham, 2001]]: pp.54-59</ref>
 
The site is known for its carvings representing [[fertility]] and its waters which hold special significance to [[Hindu]]s. Just 5&nbsp;cm under the water's surface over 1000 small carvings are etched into the [[sandstone]] riverbed. The waters are regarded as holy, given that Jayavarman II chose to bathe in the river, and had the river diverted so that the stone bed could be carved. Carvings include a stone representation of the Hindu god [[Vishnu]] laying on his serpent [[Ananta]], with his wife [[Lakshmi]] at his feet.<ref name="Time">{{cite web|author=Friess, Steve|url=

កំណែប្រែ