ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:លុបជាបន្ទាន់"

keep this template out of the speedy-deletion category (has been repeatedly deleted when it appeared there)
(sigh... nevermind, appears in category anyway (2 template calls in documentation) -- someone else should deal with this...)
(keep this template out of the speedy-deletion category (has been repeatedly deleted when it appeared there))
<includeonly>{| CLASSclass="messagebox standard-talk"
|[[Image:Broom icon.svg|50px]]
|ទំព័រនេះគួរតែលុបចោល ពីព្រោះជា {{{1|'''មូលហេតុ'''}}}។
<includeonly>{{#ifeq:{{FULLPAGENAME}}|ទំព័រគំរូ:លុបជាបន្ទាន់||{{{category|[[Category:លុប]]}}}</includeonly>}}
|}</includeonly>
|}
<noinclude>
'''This is the speedy-deletion template for this wiki.''' Please do not delete this template unless you know what you're doing.
 
==បំរើបំរាស់==
ប្រើ <pre>{{លុបជាបន្ទាន់|មូលហេតុ}}</pre>
|{{លុបជាបន្ទាន់|ទំព័រផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម}}
|}
[[Category:លុប|*]]
</noinclude>
២៩

កំណែប្រែ