ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ឡាហ្គូន"

wikidata interwiki
(wikidata interwiki)
[[Image:Kara bogaz gol.jpg|thumb|250px|right|ឡាហ្គូនខារ៉ាបូហ្គាសហ្គុលនៅប្រទេស[[តួរមិននីស្ថាន]]]]
'''ឡាហ្គូន''' (ឬ ខ្ពប​សមុទ្រ) ជាបឹងទឹកប្រៃ​ រាក់ ដែលខណ្ឌចែកពីសមុទ្រដោយ ឆ្នេរខ្សាច់ ល្បាប់ រឺផ្កាថ្ម។
 
[[fa:مرداب]]
៧១៩

កំណែប្រែ