ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អ្នកការសែត"

wikidata interwiki
(wikidata interwiki)
អ្នកសារពត៌មាន ប៉ុន្តែពួកគេលំអៀងទៅដើម្បីសង្ឃឹមអ្នកសារពត៌មាន ដើម្បីបម្រើសំរាប់ឆ្កែបម្រើនៅរដ្ឋាភិបាលជំនួញ និងនាដការ មនុស្សមានមត្ថភាព ដើម្បីការសម្រាចពត៌មាននៅក្នុងរឿងនាពេលនោះ។
 
 
[[en:Journalist]]
 
[[ca:Fotoperiodisme (fotografia)]]
 
[[cs:Novinářská fotografie]]
 
[[de:Reportagefotografie]]
 
[[el:Φωτορεπορτάζ]]
 
[[es:Periodismo fotográfico]]
 
[[eo:Fotoĵurnalismo]]
 
[[eu:Fotokazetaritza]]
 
[[fa:عکاسی خبری]]
 
[[fr:Photojournalisme]]
 
[[ko:포토저널리즘]]
 
[[he:צילום עיתונות]]
 
[[ja:報道写真]]
 
[[no:Fotojournalistikk]]
 
[[pl:Fotoreportaż]]
 
[[pt:Fotojornalismo]]
 
[[ru:Фотожурналистика]]
 
[[si:ඡායාරූප පත්‍රකලාවේදය]]
 
[[sk:Novinárska fotografia]]
 
[[fi:Kuvajournalismi]]
 
[[sv:Bildjournalistik]]
 
[[uk:Фотожурналістика]]
 
[[ur:تصويری صحافت]]
 
[[zh:攝影記者]]
 
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:អ្នកកាសែត]]
៧៤២

កំណែប្រែ