ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វជិរាវុធ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីកម្មវិធីចល័ត
|issue =[[Bejaratana Rajasuda]]
|house = [[Chakri Dynasty]]
|father =[[Chulalongkornចុឡាលង្ករណ៍]] {{small|(Rama V)}}
|mother =[[Saovabha Phongsriសៅវភាផង់សីុ]]
|birth_date ={{birth date|1880|1|1|df=y}}
|birth_place =[[Grand Palace]], [[Bangkok]], [[Rattanakosin Kingdom|Siam]]
}}
 
ព្រះបាទសម្តេចព្រះ'''ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមេន្ទ្រមហាវជិរាវុធ Poramentharamaha Vajiravudh ចៅព្រះង្កុ Klao លោកស្រី Hua នាង Yuព្រះមង្កុដក្លៅចៅយូហួ''' ({{lang-th| พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว}}) ឬព្រះបាទព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាមាធិបតីឝ្រីសិន្ទ្រមហាវជិរាវុធ Somdet ព្រះព្រះ Si ដែល Sintharamaha Vajiravudh រាមាធិបតីព្រះង្កុ Klao ចៅរបស់ Yu លោកស្រីហួព្រះមង្កុដក្លៅចៅយូហួ ({{lang-th| พระบาทสมเด็จ พระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธฯวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว}}) ឬរាមាទី VI (1 ខែមករាឆ្នាំ 1880 - 25 វិច្ឆិកា 1925) គឺជា sixthmonarch របស់សៀមនៅក្រោមផ្ទះរបស់ចក្រី, កាន់អំណាចពីឆ្នាំ 1910 រហូតដល់ការស្លាប់របស់គាត់។ ព្រះមហាក្សត្រ Vajiravudh ត្រូវបានគេស្គាល់សម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការបង្កើតនិងលើកកម្ពស់ជាតិនិយមសៀម។ រជ្ជកាលរបស់គាត់ត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយការចលនារបស់សៀមបន្ថែមទៀតឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការចូលរួមតិចតួចបំផុតក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី I
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក