ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សោមសវលី"

ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីកម្មវិធីចល័ត
 
==ក្មួយរបស់ព្រះនាង==
បន្ទាប់ពីការលែងលះរបស់នាងពីព្រះអង្គម្ចាស់មកុដ, ស្តេច, ដោយប្រកាសរបស់ព្រះរាជាបានផ្ដល់ពានរង្វាន់ថ្មីមួយរបស់នាងនៅលើ 12 ខែសីហាឆ្នាំ 1991 ចំណងជើងពេញផ្លូវការរបស់នាងបានក្លាយជាអ្នក '''Phravararajatinuddamatព្រះវររាជាទិនត្តាមាតុ''' ({{lang-th| พระวรราชาทินัดดามาตุ}}) ដែលមានន័យជាម្ដាយរបស់ចៅដំបូងរបស់ស្តេចនេះ (បកប្រែទៅជាភាសាអង់គ្លេសថាជាព្រីមាតារបស់ស្ដេចលើកដំបូងចៅ) ។
 
ព្រី Soamsawali មានកូនស្រីចិញ្ចឹម, Siraphatchara Sophatcharamani ឬ Bai បាន Phlu ។
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក