ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សោមសវលី"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
|spouse = {{marriage|[[Vajiralongkorn]]<br/>|1977|1991|reason=div.}}
|issue = [[Bajrakitiyabha|Princess Bajrakitiyabha]]
|house = [[:Category:House of Kitiyakara|Kitiyakara]] រាជសកុលកិតិយាករ <small>([[Chakri Dynasty]])</small>
|father = ម៉ម​រាជវង្ស [[Adulakitឣតុលកិតិ៍ Kitiyakaraកិតិយាករ]]
|mother = Princess[[ព័ន្ធុ៍សវលី Bandhu Savali Yugalaកិតិយាករ]]
|birth_date = {{birth date and age|1957|7|13|df=y}}
|birth_place = [[Guy's Hospital]], London, England, United Kingdom
 
==ជីវប្រវត្តិ==
ព្រី Soamsawali បានកើតនៅថ្ងៃទី 13 ខែកក្កដាឆ្នាំ 1957 នៅឯមន្ទីរពេទ្យក្នុងទីក្រុងឡុងដ៍ហ្គា, ចក្រភពអង់គ្លេស។ នាងគឺជាកូនច្បងរបស់ ម៉ម​រាជវង្ស ឣតុលកិតិ៍ កិតិយាករ ។ ឪពុករបស់នាងជាបងប្រុសរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយានីឪពុករបស់នាងជាបងប្រុសរបស់[[សម្ដេចព្រះនាងចៅសិរិកិតិ៍ Sirikitព្រះបរមរាជិនីនា]] របស់ប្រទេសថៃនិងម្តាយរបស់នាងគឺ Thanpuying Bandhuព័ន្ធុ៍សវលី Savali Kitiyakaraកិតិយាករ (កើតព្រី Bandhu Savaliម៉មចៅព័ន្ធុ៍សវលី Yugalaយុគល) ។ នាងមានប្អូនស្រីម្នាក់, ម៉មហ្លួង Saraliស្រាលី Kitiyakaraកិតិយាករ, កើត 8 ខែមេសាឆ្នាំ 1966 ។
 
ឪពុករបស់នាងគឺជាកូនទីពីររបស់ព្រះវរវង្សធើ ព្រះអង្គចៅនក្ខត្រមង្គល ក្រុមមឺនចន្ទបុរីសុរនាថ ដែលជាម្ចាស់នៃចន្ទទី II និងម៉ម​ហ្លួង បួ សនិទវង្ស ។ ម្តាយរបស់នាងគឺជាកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Bhanubandhuម្តាយរបស់នាងគឺជាកូនស្រីរបស់ Yugalaព្រះព្រះចៅវរវង្សធើ និងម៉ាក់លួងព្រះអង្គចៅភាណុព័ន្ធុ៍យុគល Soirayaនិងម៉មហ្លួង Snidvongsស្រយរ៉ៈយ៉ា នេះ។សនិទវង្ស។
 
ដំបូងនាងបានចូលរួមក្នុងកម្រិតបឋមសិក្សានៅសាលា Chitralada, បន្ទាប់មកបានផ្លាស់ទៅឈៀងម៉ៃជាមួយឪពុករបស់នាងពេលដែលគាត់ជាចៅក្រមនៅតុលាការម៉ៃឈៀងមួយ។ នាងបានផ្លាស់ប្តូរទៅសិក្សានៅ Regina Coeli មហាវិទ្យាល័យ, សាលាក្មេងស្រីទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តឈៀងម៉ៃនៅឆ្នាំ 1967 ។
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក