ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សៅវភាផង់សី"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីកម្មវិធីចល័ត
| death_place =[[Grand Palace]], [[Bangkok]], [[Siam]]
}}
'''សម្ដេចព្រះនាងចៅសៅវភាផង់សីុ ព្រះបរមរាជិនីនាថ''' ({{lang-th|สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ}}; {{RTGS|Saowapha Phongsi}} (ការបញ្ចេញសំឡេង)) គឺជាពាក់កណ្តាលប្អូនស្រី agnatic និងព្រះមហាក្សត្រិយានី King Chulalongkorn (រាមាទី V) នៃប្រទេសថៃនិងម្តាយរបស់ស្ដេច វចិរាវុផ (រាមាទី ៦) និងព្រះបាទប្រជាធិផុក (រាមាទី ៧) ។ ដូចជានៅក្នុងការអនុលោមតាមប្រពៃណីរាជវង្សថៃព្រះមហាក្សត្រ Vajiravudh បានប្រោសប្រទានដល់ពេលក្រោយបានម្តាយរបស់គាត់មានចំណងជើងនៃ "សម្តេចព្រះឝ្រីព័ជ្រិន្ទ្រាបរមរាជនីនាថ" នេះ ({{lang-th| สมเด็จพระศรีพัชรินทรทราบรมราชินีนาถ}}) ។
 
== ជីវិត ==
! Tenure !! ភាសាថៃ !! រូបឣក្សរខ្មែរ
|-
|| 1864 – 1869 || พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี || ព្រះចៅលុកធើព្រះចៅលូកធើ ព្រះអង្គចៅសៅវភាផង់សីព្រះអង្គចៅសៅវភាផង់សីុ
|-
|| 1869 – 1878 || พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี ||ព្រះណងនាងធើព្រះចៅណងនាងធើ ព្រះអង្គចៅភៅផង់សីព្រះអង្គចៅសៅវភាផង់សីុ
|-
|| 1878 – 1879 || พระนางเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี || ព្រះនាងធើ ព្រះអង្គចៅសៅភៅផង់សី ព្រះអង្គចៅសៅវភាផង់សីុ
|-
|| 1879 – 1880 || พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระราชเทวี ||ព្រះនាងចៅសៅវភាផង់សីព្រះនាងចៅសៅវភាផង់សីុ ព្រះរាថទៃវីព្រះរាជទេវី
|-
|| 1880 – 1894 || พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี ||ព្រះនាងចៅសៅវភាផង់សីព្រះនាងចៅសៅវភាផង់សីុ ព្រះវុរារាចទៃវីព្រះវររាជទេវី
|-
|| 1894 – 1897 || สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระอรรคราชเทวี || ព្រះនាងចៅសៅវភាផង់សីុ ព្រះឣគ្គរាជទេវី
|-
|| 1897 – 1910 || สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ || សម្ដេចព្រះនាងចៅសៅវភាផង់សីុ ព្រះបរមរាជិនីនាថ
* [[File:King Rama V Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|70px]] មេដាយរ័ត្នាភរណ៍ រជ្ជកាលទី ៥ ថ្នាក់ទី ១ (ច.ប.រ.១)
* [[File:King Rama VI Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|70px]] មេដាយរ័ត្នាភរណ៍ រជ្ជកាលទី ៦ ថ្នាក់ទី ១ (វ.ប.រ.១)
;គ្រឿងឥស្សរិយយសបរទេស
;Foreign Orders
* [[File:Order of Queen Maria Luisa (Spain) - ribbon bar.png|70px]] Dame of the [[Order of Queen Maria Luisa]] (Kingdom of Spain)
 
* [http://www.redcross.or.th/english/home/index.php4 The Thai Redcross Society]
* [http://www.redcross.or.th/english/aboutus/snake.php4 The Queen Saovabha Memorial Institute]
 
[[Category:ព្រះមហាក្សត្រិយានីថៃ]]
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក