ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទេពសិរិន្ទ្រ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីកម្មវិធីចល័ត
 
ព្រះមហាក្សត្រី Ramphoei បានស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ 1861 ប្អូនស្រីរបស់នាង (ដែលជាប្រពន្ធង្កុផងដែរ), ព្រី Phannarai បានធ្វើជាអគ្គមហេសីង្កុសម្រាប់នៅសល់នៃរជ្ជកាលរបស់គាត់។ នៅពេលជូឡាឡុងបានគ្រងម្កុដក្នុងឆ្នាំ 1867 នាងត្រូវបានគេដែលបានផ្ដល់ឱ្យក្រោយស្លាប់នេះ titleDebsirindramataya, ព្រះមហាក្សត្រិយានីមាតា។ ចៅប្រុសរបស់នាង Vajiravudh (រាមាទី VI), បានផ្ដល់ឱ្យនាងឈ្មោះមហាក្សត្រី Debsirindra នេះ។
 
[[Category:ព្រះមហាក្សត្រិយានីថៃ]]
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក