ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សុច្រិត្តសុតា"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីកម្មវិធីចល័ត
{{Infobox royalty
| name = ព្រះសុច្រិត្តសុតា
| name = Sucharit Suda
| title =[[List of Thai consorts|អគ្គមហេសីរបស់សៀម]]
| image = Prueang Sucharitakul 14-7-64.jpg
| caption =
| consortreign =
| spouse = [[វជិរាវុធ|ព្រះបាទសម្ដេចព្រះមង្កុដក្លៅចៅយូហួ]] (ព្រះរាចាទី ៦)
| spouse = [[Vajiravudh]] {{small|(Rama VI)}}
| issue =
| house = [[Chakri Dynastyរាជវង្សចក្រី]]
| othertitles =
| father = [[ចៅព្រះយាសុធម្មមន្ត្រី (ប៉្លឺម សុច្រិត្តកុល)]]
| father = Pluem Sucharitakul
| mother = [[កិមលៃ សុច្រិត្តកុល]]
| mother = Kimlai Tejakambuja
| birth_date ={{Birth date|1895|11|13|df=y}}
| birth_place =[[Bangkokបាងកក]], [[Thailandសៀម]]
| death_date ={{Death date and age|1982|01|01|1895|11|13|df=yes}}
| death_place =[[Bangkokបាងកក]], [[Thailandសៀម]]
|}}
'''ព្រះសុច្រិត្តសុដាព្រះសុច្រិត្តសុតា''' ({{lang-th| พระสุจริตสุดา}} 13 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំវិច្ឆិកា 1895 - 1 មករា 1982) ជាអតីតឈ្មោះចាស់ Pruengប៉្រឿង Sucharitakulសុច្រិត្តកុល ({{lang-th| เปรื่อง สุจริตกุล}}; {{RTGS| Prueng Sucharitkun}}) កូនស្រីរបស់ចៅប្រាយ៉ាជាកូនស្រីរបស់[[ចៅព្រះយាសុធម្មមន្ត្រី Sudharm Montri(ប៉្លឺម សុច្រិត្តកុល)]]
 
អគ្គមហេសីដំបូងរបស់ស្ដេចរាមាទី VI, នាងជាបងប្អូនជីដូនមួយពីខាងម្តាយរបស់ព្រះអង្គ។ ចៅប្រាយ៉ា Sudharm Montriចៅព្រះយាសុធម្មមន្ត្រី គឺជាប្អូនប្រុសព្រី[[សម្ដេចព្រះបិយមាវតី Piyamavadiស្រីព័ជ្រិន្ទ្រមាតា]] ស្រី Mata របស់ Bajarindra(ប៉ៀម សុច្រិត្តកុល)។ នាងបានធ្លាក់ចេញពីការពេញចិត្តនិងត្រូវបានជំនួសដោយប្អូនស្រីរបស់នាងដែលទីបំផុតបានក្លាយជាមហាក្សត្រី - ព្រះមហាក្សត្រី[[ឥន្ទ្រសក្តិសចី|សម្តេចព្រះនាងចៅឥន្ទ្រសក្តិសចី ឥន្ទ្រសក្តិសចីព្រះវររាជជាយា]]
 
==References==
 
 
{{DEFAULTSORT:Suda, Sucharit}}
[[Category:1895 births]]
[[Category:1982 deaths]]
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក