ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សុច្រិត្តសុតា"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
| birth_date ={{Birth date|1895|11|13|df=y}}
| birth_place =[[បាងកក]], [[សៀម]]
| death_date ={{Death date and age|1982|0103|0109|1895|11|13|df=yes}}
| death_place =[[បាងកក]], [[សៀម]]
|}}
'''ព្រះសុច្រិត្តសុតា''' ({{lang-th| พระสุจริตสุดา}} 13 វិច្ឆិកា 1895 - 19 មករាមីនា 1982) ឈ្មោះចាស់ ប៉្រឿង សុច្រិត្តកុល ({{lang-th| เปรื่อง สุจริตกุล}}; {{RTGS| Prueng Sucharitkun}}) ជាកូនស្រីរបស់[[ចៅព្រះយាសុធម្មមន្ត្រី (ប៉្លឺម សុច្រិត្តកុល)]]។
 
អគ្គមហេសីដំបូងរបស់ស្ដេចរាមាទី VI, នាងជាបងប្អូនជីដូនមួយពីខាងម្តាយរបស់ព្រះអង្គ។ ចៅព្រះយាសុធម្មមន្ត្រី គឺជាប្អូនប្រុសព្រី[[សម្ដេចព្រះបិយមាវតី ស្រីព័ជ្រិន្ទ្រមាតា]] (ប៉ៀម សុច្រិត្តកុល)។ នាងបានធ្លាក់ចេញពីការពេញចិត្តនិងត្រូវបានជំនួសដោយប្អូនស្រីរបស់នាងដែលទីបំផុតបានក្លាយជាមហាក្សត្រី - [[ឥន្ទ្រសក្តិសចី|សម្តេចព្រះនាងចៅឥន្ទ្រសក្តិសចី ព្រះវររាជជាយា]] ។
 
== កិត្តិយស ==
[[File:Indrasakdi Sachi, Sucharit Suda and Pua.jpg|thumb|พระสุจริตสุดา (ซ้าย), [[สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา]] (กลาง) และท่านผู้หญิงพัว อนุรักษ์ราชมนเฑียร (ขวา) ในปี พ.ศ. 2517]]
 
===บรรดาศักดิ์===
* เปรื่อง สุจริตกุล ()
* ()
 
{| class="wikitable"
|-
! Tenure !! ភាសាថៃ !! រូបឣក្សរខ្មែរ
|-
| 13 វិច្ឆិកា 1895 — 26 តុលា 1921
|| นางสาวเปรื่อง สุจริตกุล
|| អ្នកនាង ប៉្រឿង សុច្រិត្តកុល
|-
| 27 តុលា 1921 — 9 មីនា 1982
|| พระสุจริตสุดา
|| ព្រះសុច្រិត្តសុតា (ឣ្នកនាងស្នុំ)
|-
|}
 
 
===គ្រឿងឥស្សរិយយស===
* [[File:Order of Chula Chom Klao - 2nd Class upper (Thailand) ribbon.png|80px]] គ្រឿងរាជឥស្សរិយយសចុលចមក្លៅ ថ្នាក់ទី ២ វិសេស ទុតិយចុលចមក្លៅវិសេស (ទ.ច.វ.)<ref>{{cite journal|journal= ราชกิจจานุเบกษา |volume= 39 |issue= 0ง |pages= 2347 |title= พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า |url= http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2465/D/2347.PDF |date= 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2465 |language= ไทย }}</ref>
* [[File:King Rama VI Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]] [មេដាយរ័ត្នាភរណ៍ រជ្ជកាលទី ៦ ថ្នាក់ទី ២ (វ.ប.រ.២)<ref name="สุดา" />
* [[File:King Rama VII Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]] មេដាយរ័ត្នាភរណ៍ រជ្ជកាលទី ៧ ថ្នាក់ទី ៣ (ប.ប.រ.៣)<ref>{{cite journal|journal= ราชกิจจานุเบกษา |volume= 44 |issue= 0ง |pages= 2567 |title= พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ |url= http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2470/D/2566.PDF |date= 20 พฤศจิกายน 2470 |language= ไทย }}</ref>
 
==References==
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក