ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ព្រះវិស្ណុ"

ការបកស្រាយគឺខុស នរសិង្ហ គឺជាអវតាទី៤របស់ព្រះវិស្ណុដែលមាន ក្បាលសិង្ហ ខ្លួនមនុស្ស។
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
(ការបកស្រាយគឺខុស នរសិង្ហ គឺជាអវតាទី៤របស់ព្រះវិស្ណុដែលមាន ក្បាលសិង្ហ ខ្លួនមនុស្ស។)
៣. [[វារាហៈ]] Varaha ជាជ្រូកព្រៃ បានបំផ្លាញ [[ហិរណយក្ស]]ដែលប៉ុនប៉ងរំលាយលោក អោយទៅជាទឹកសមុទ្រ។
 
៤. [[នរៈសិង្ហ]] Narasinha ជាមនុស្សសិង្ហ ក្បាលមនុស្សក្បាលសិង្ហ ខ្លួនសិង្ហខ្លួនមនុស្ស បានបំផ្លាញយក្ស ដែលធ្វើបាបទេវតា។
 
៥. [[វមន]] Vamna ជាមនុស្សតឿ បានប្រើកលល្បិច សុំដីយក្ស ៣ជំហាន ទុកអោយមនុស្សនៅ។

កំណែប្រែ