ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អ្នកសារពត័មាន"

Fixed grammar
(wikidata interwiki)
(Fixed grammar)
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីកម្មវិធីចល័ត
<span style="font-family: Khmer OS muol light; font-size: 120%; Color: Green;">អ្នកសារពត័មានអ្នកសារព័ត៌ន</span>​​​​​ គឺជាអ្នកអនុវត្តន៏ទៅលើការ[[ស៊ីបអង្គេត]] និងការរាការណ៏នៃព្រឹត្តការណ៏នៃហេតុការណ៏ណាមួយ។ ការ[[ផ្សព្វផ្សាយ]]មានពេលវេលាច្បាស់លាស់ និង ជាក់លាក់ទៅដល់អ្នកអាន អ្នកស្តាប់ អ្នកមើល។ បើមានស្ថានការណ៏ណាមួយត្រូវបានផ្លាស់ប្តួរនោះអ្នកសារពត័មានត្រួមានបំរុងទុកជានិច្ចសំរាប់ទស្សនិកជន។ ស្របតាមអង្គការនិង[[រដ្ធធម្មនុញ្ញ]]មានដូចជា[[រដ្ធាភិបាល]] និងអ្នកជំនាញហើយក៏ត្រូវដឹងពីលក្ខណៈនៃ[[វប្បធម៍]]នៃសង្គមមួយ ដូចជា៖ [[សិល្បះ]] និងកន្លែងកំសាន្ត។ ជាពិសេស ក្នុងការផ្សាយពរត័មានត្រូមានបូកបញ្ចូលជាមួយនឹងរូបភាព និង ឯកសារយោងផងដែរ។
នៅក្នុងសង្គមថ្មីមួយ មានប្រពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយសារពត័មានត្រូវតែមានអ្នកផ្តល់ជាមតិយោបល់ក្នុងកិច្ចការនោះជាសាធារណៈ ប៉ុន្តែមុខងាររវសអ្នកសារពត័មានត្រូវស្របតាមប្រពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយពត័មានមួយមានការទទួលការផ្លាស់ប្តូរ និងការគ្រប់គ្រងពេលវេលា គេធ្វើការប្រត្តិបត្តិនៅក្នុងការិយាល័យរបស់អ្នកកាសែត។
 
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក