ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អព្ភន្ត្រីបជា"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
{{Infobox royalty
| name =អផភ័នន្រីផាជា អព្ភន្ត្រីបជា
| title = ព្រះចៅបរមវង្សធើ ព្រះអង្គចៅ (ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនៃប្រទេសសៀម)
| image =Princess Abbhantripraja.jpg
| spouse =
| full name =ព្រះចៅបរមវង្សធើ ព្រះអង្គចៅអព្ភន្ត្រីបជា
| full name =''Her Royal Highness'' Princess Abbhantripaja
| house =[[Chakri Dynasty]]
| father =[[Chulalongkorn|Chulalongkorn, Rama V of Siam]]
}}
 
ព្រះអង្គម្ចាស់របស់នាងព្រីរាជឬព្រះចៅ'''ព្រះចៅបរមវង្សធើ Abbhantripaja Boromwongse Ther ព្រះចៅ Abbhantripaja អ៊ុងព្រះអង្គចៅអព្ភន្ត្រីបជា''' ({{RTGS| Apphantripracha}}) ({{lang-th| พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา}}) (ថ្ងៃទី 31 ខែតុលាឆ្នាំ 1889 - ថ្ងៃទី 18 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 1934) គឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនៃប្រទេសសៀម (ក្រោយមកប្រទេសថៃ) ។ នាងជាសមាជិកនៃក្រុមគ្រួសារមួយសៀមរាជ។ នាងជាកូនស្រីរបស់ជូឡាឡុង, ស្តេចរាមាទី V នៃប្រទេសសៀម។
 
ម្តាយរបស់នាងគឺអគ្គមហេសី Noble (ចៅចោមចៅ Manda) Sae Rojanadis ជាកូនស្រីរបស់ប្រាយ៉ា Abbhantrikamas ហើយ Bang Rojanadis ។ នាងមានបងប្អូន 2 នាក់; បងប្រុសនិងប្អូនស្រី;
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក