ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិគីភីឌា:សុំធ្វើជាអភិបាល"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(មិន​ធ្វើ​វិញ​នូវ​កំណែ​ប្រែ 190418 ដោយ​ Sidney KH (ការពិភាក្សា​))
សូមលោក/លោកស្រី ទទួលនូវការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីខ្ញុំបាទ ។
 
--កេនភួង ស៊ីដនីភិរម្យ ម៉ោង១៩ៈ១៦ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦
 
==សំណើកំពុងពិចារណា (Pending requests)==
៩៩

កំណែប្រែ