ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សៅវភាផង់សី"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីកម្មវិធីចល័ត
{{Infobox royalty|monarch
| name =សៅវភាផង់សី<br>เสาวภาผ่องศรี<br>Saovabha Phongsri
| title = ព្រះរាជនីនាថ នៃប្រទេសសៀម
| title = Queen Regent of Siam
| image = Queen Saovabha Phongsri.jpg
|succession = [[Queen consort of Siam]]
| full name =
| spouse = [[Chulalongkorn]] {{small|(Rama V)}}
| issue = [[សម្តេចព្រះចៅបរបមវង្សធើ ចៅហ្វាពាហុរ័តមណីម័យ ក្រុមព្រះទេពនារីរ័ត្ន]]<br />[[Vajiravudh]] {{small|(Rama VI)}} <br />[[សម្តេចព្រះចៅបរបមវង្សធើ ចៅហ្វាត្រីពេជរុត្នថាំរុង]]<br />[[សម្តេចព្រះអនុជាធិរាជ ចៅហ្វាចក្រពង្សភូវនាថ ក្រុមហ្លួងពិស្ណុលោកប្រជានាថ]]<br />[[សម្តេចព្រះចៅបរបមវង្សធើ ចៅហ្វាសិរីរាជកកុធភណ្ឌ]]<br />[[សម្តេចព្រះអនុជាធិរាជ ចៅហ្វាអ័សដាងតេជវុធ ក្រុមហ្លួងនគរាជសីម៉ា]]<br />[[សម្តេចព្រះចៅបរបមវង្សធើ ចៅហ្វាចុឌាធុជរាតិលុក ក្រុមឃុនពេជ្របូរណ៏ឥន្រ្ទាជ័យ]]<br />[[]] {{small|(Rama VII)}}
| issue = [[ផាហុរាថ មានីមៃ]]<br />[[Vajiravudh]] {{small|(Rama VI)}} <br />[[Tribejrutama Dhamrong]]<br />[[Chakrabongse Bhuvanath]]<br />[[Siriraj Kakudhabhand]]<br />[[Asdang Dejavudh]]<br />[[Chudadhut Dharadilok]]<br />[[Prajadhipok]] {{small|(Rama VII)}}
| dynasty = [[Chakri Dynasty|Chakri]]
| father =[[Mongkut]] {{small|(Rama IV)}}

កំណែប្រែ