ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "នរោត្ដម សីហនុ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
| style="background: #FFFFFF" align="center" valign="top" |គ.ស. ១៩៥៥
| style="background: #FFFFFF" align="center" valign="top" |បច្ចុប្បន្ន
| style="background: #FFFFFF" align="right" valign="top" |{{อายุ|2498|10|2}} พรรษา
|-
| colspan="4" style="background: #FFFACD" align="center" |'''សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី នរោត្តម មុនីនាថ សីហនុ''' ( ប៉ូលម៉ូនិច អ៊ីហ្ស៊ី ) (១៨ មិថុនា គ.ស.​ ១៩៣៦ - បច្ចុប្បន្ន) អភិសេក: គ.ស. ១៩៥២ ផ្លូវ: គ.ស. ១៩៥៥
| style="background: #FFFFFF" align="center" valign="top" |គ.ស. ១៩៥៣
| style="background: #FFFFFF" align="center" valign="top" |បច្ចុប្បន្ន
| style="background: #FFFFFF" align="right" valign="top" |{{อายุ|១៩៥៣|៥|១៤}} พรรษา
|-
| style="background: #FFFFFF" valign="top" |សម្តេច នរោត្តម នរិន្រ្ទៈពង្ស

កំណែប្រែ