ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ជួន ណាត"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(wikidata interwiki)
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
!style="background: #dd9805;" colspan="3"|'''ជួន ណាត'''
|- style="text-align:center;"
|colspan="3"|[[Image:ជួន_ណាត_២.jpg‎‎ |205px|ជួន ណាត សម្ដេច​ព្រះ​សង្ឃ​រាជ​ថ្នាក់​ទី​១ នៃ​គណៈ​មហា​និកាយ បនៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជានៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា]]
|- style="text-align:center;"
!style="background: #dd9805;" colspan="3"|ព័ត៌មាន​មួយ​ចំនួន
|colspan="3"|[[Image:ជួន_ណាត.jpg‎‎ |200px|ជួន ណាត]]
|- style="text-align:center;"
!style="background: #FFFFFF;" colspan="3"|រូប​សំណាក​សម្ដេច​ព្រះ​សង្ឃរាជរូប​សំណាក់​សម្ដេច​ព្រះ​សង្ឃរាជ ជួន ណាត សាងសង់​ដោយ​សាលាក្រុង​ភ្នំពេញ<br />[[រូបភាព:Choun nath01.jpg|center|thumb|រូបភាពសំណាកសម្តេចសង្ឃរាជរូបភាពសំណាក់សម្តេចសង្ឃរាជ ជួន ណាត តំកល់នៅភូមិវប្បធម៌ [[ខេត្តសៀមរាប]]]] <br />
[[រូបភាព:Choun_Nath02.jpg|250px]]
|}
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក