ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិគីភីឌា:ផ្ទុកឯកសារឡើង"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: មុខងារកែប្រែកូដឆ្នាំ២០១៧
'''សំគាល់''': ទំព័រនេះសំរាប់ផ្ទុកឯកសាររូបភាព (Upload, អាប់ឡូដ) ចូលក្នុង[[វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ]]។
<div style="font-size:155120%;font-weight: bold; line-height: 25px; background: #f1f5fc; border: 1px solid #abd5f5; padding: 10px;" class="plainlinks">
 
[[រូបភាព:Questionmark copyright.svg|right|160px]]