ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ប៉ែន រ៉ន"

បានត្រឡប់កំណែប្រែដោយ203.144.88.30 (Talk) ទៅកំណែប្រែចុងក្រោយដោយ YeakSa
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
(បានត្រឡប់កំណែប្រែដោយ203.144.88.30 (Talk) ទៅកំណែប្រែចុងក្រោយដោយ YeakSa)
ស្លាក: Rollback
== បទចំរៀងទោល ==
*កញ្ញា៨០គីឡូ
*កន្លង់ភ័យខ្លួន
*កន្លង់ភ័យខ្លួ
*កម្មពៀរ
*កំលោះឡានក្រហម