ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ភ្នំពេញ"

បានត្រឡប់កំណែប្រែដោយ1.47.32.209 (Talk) ទៅកំណែប្រែចុងក្រោយដោយ CommonsDelinker
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
(បានត្រឡប់កំណែប្រែដោយ1.47.32.209 (Talk) ទៅកំណែប្រែចុងក្រោយដោយ CommonsDelinker)
ស្លាក: Rollback
| population_as_of = ឆ្នាំ២០១៧
| population_footnotes = <ref name="phnompenh.gov.kh">{{cite web|url=http://phnompenh.gov.kh/en/phnom-penh-city/facts/ |title=Facts Phnom Penh City |publisher=Phnompenh.gov.kh |date= |accessdate=29 June 2016}}</ref>
| population_note =i
| population_total = ១៩៥៩៦០០
| population_rank = ចំណាត់ថ្នាក់ទី១