ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ផ្សារក្ដាម (កែប)"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
 
ទិដ្ឋភាព​​នៅ​ផ្សារ​ក្ដាម​ខេត្ត​កែប
ភ្ញៀវ​ទេសចរ​ភាគ​ច្រើន​ដែល​ទៅ​លេង​កម្សាន្ត​នៅ​ឯ​ឆ្នេរខ្សាច់​ខេត្ត​កែប គឺ​តែង​តែ​ចូល​ទៅ​ទិញ​ម្ហូប​អាហារ​នៅ​ផ្សារ​មួយ​កន្លែង​ឈ្មោះ "ផ្សារ​ក្ដាម" នៅ​ខេត្ត​កែប។ អ្នក​ទេសចរ​ទាំង​នោះ គឺ​សំដៅ​រក​ទិញ​អាហារ​សមុទ្រ ដូច​ជា​ក្ដាមសេះ បង្គា ឬ មឹក ជា​ដើម។​
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
== ឯកសារយោង ==
១២៧៩

កំណែប្រែ