ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ព្រះវិស្ណុ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(ការបកស្រាយគឺខុស នរសិង្ហ គឺជាអវតាទី៤របស់ព្រះវិស្ណុដែលមាន ក្បាលសិង្ហ ខ្លួនមនុស្ស។)
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ
'''[[ព្រះវិស្ណុ]]''' រឺ '''[[ព្រះនរាយណ៍]]'''ជាអាទិទេពស្រោចស្រង់លោក ទ្រទ្រង់លោក ចំរើនលោក។
 
 
'''ព្រះវិស្ណុមានឈ្មោះ''' [[ព្រះនរាយណ៍]] [[ព្រះភគវន្ដ]] [[ព្រះអនន្ដៈឫហរិ]]
១៥៧០៤

កំណែប្រែ