ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា"

បានត្រឡប់កំណែប្រែដោយ175.100.10.76 (Talk) ទៅកំណែប្រែចុងក្រោយដោយ 114.134.190.24
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
(បានត្រឡប់កំណែប្រែដោយ175.100.10.76 (Talk) ទៅកំណែប្រែចុងក្រោយដោយ 114.134.190.24)
ស្លាក: Rollback
== សេដ្ឋកិច្ច​ ==
== សេ
 
យមន
ដ្ឋកិច្ច ==
 
[[កម្ពុជា​]]ជា​ប្រទេស​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ប្រជាជាតិ​ដែល​ក្រីក្រ​បំផុត​លើ​[[ពិភពលោក]]​។​ ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ​១៩៩៩ ផលិតផល​សរុប​ក្នុងស្រុក​ ​របស់​កម្ពុជា​ ​គឺ​ ​៣១០០ លាន​ដុល្លា​ ​ដែល​គិត​ក្នុង​មនុស្ស​ម្នាក់​ ​២៧០ [[ដុល្លារ]]ពោល​គឺ​ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​ប្រទេស​ដែល​មាន​ ​អត្រា​ទាប​បំផុត​ក្នុង​លោក​។​